Beleid inzake vertrouwelijkheid en bescherming van de persoonlijke gegevens

TWININGS & CO S.A.S. met een kapitaal van 8 283 818 €, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op het volgende adres: 25 rue Anatole France -92300 Levallois Perret - Frankrijk - Tel.: 01.30.17.74.55 – Fax: + 33 (0) 130 174 959 - SIRET: 582 026 225 00075 - HR NANTERRE 582 026 225 - Intracommunautair btw-nr.: FR 20 582 026 225 (hierna ' TWININGS & CO S.A.S. ' genoemd), heeft dit Beleid inzake Vertrouwelijkheid en Bescherming van de Persoonlijke Gegevens ('Vertrouwelijkheidsbeleid') opgesteld om zijn beleid en zijn praktijken mee te delen met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de verspreiding van uw persoonsgebonden gegevens die verzameld worden op de Internetsite http://www.twinings.nl (hierna de 'Site' genoemd).

TWININGS & CO S.A.S. is verantwoordelijk voor de verwerking in de betekenis van de wet 'informatique et libertés' van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, met betrekking tot de persoonlijke gegevens verzameld op de Site en verwerkt in overeenstemming met het Vertrouwelijkheidsbeleid.
Gelieve dit Vertrouwelijkheidsbeleid aandachtig te lezen. TWININGS & CO S.A.S. kan dit op elk moment wijzigen. U kunt kennis nemen van de recentste versie van dit Vertrouwelijkheidbeleid door deze rubriek te raadplegen.
De toegang tot en navigatie op deze Site impliceren de naleving en automatische aanvaarding zonder beperkingen van onderhavig Vertrouwelijkheidsbeleid.

I. BELEID INZAKE DE VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS

Welke informatie wordt verzameld op de Site?
U kunt de Site gebruiken zonder persoonsgebonden gegevens te verstrekken aan TWININGS & CO S.A.S. U moet echter uw naam, voornaam, postcode en e-mailadres meedelen als u beslist om ons te contacteren. De meegedeelde informatie zal opgeslagen worden op de toepassingsserver in Engeland die eigendom is van ons.

Hoe wordt de informatie die u meedeelt op de Site gebruikt?
TWININGS & CO S.A.S. gebruikt de informatie die u via elk elektronisch communicatiemiddel verstrekt in overeenstemming met onderhavig Vertrouwelijkheidsbeleid. Deze informatie kan gebruikt worden in het kader van de verzending van Newsletters of om contact op te nemen om uw vragen te beantwoorden.

Wie zijn de bestemmelingen van de gegevens die verzameld worden op de Site?
Uw persoonlijke gegevens die verzameld worden op de Site, zijn vertrouwelijk en zullen bewaard en gebruikt worden door TWININGS & CO S.A.S. en de leden van zijn partnernetwerk.
TWININGS & CO S.A.S. kan de informatie die u meedeelt op de Site evenwel meedelen aan derden die diensten verlenen in het kader van de exploitatie van de Site. Elke mededeling van informatie in dit kader zal het voorwerp uitmaken van een vertrouwelijkheidsakkoord met de dienstverlener(s) in kwestie en mag enkel aangewend worden in het kader van de realisatie van de dienstverlening.
TWININGS & CO S.A.S. kan de door u verstrekte informatie ook meedelen als de onderneming te goeder trouw meent dat deze mededeling noodzakelijk is om de geldende wet, een dagvaarding of elke andere gerechtelijke procedure na te leven.

Gedurende welke periode worden de persoonlijke gegevens bewaard door TWININGS & CO S.A.S?
De persoonsgebonden gegevens met betrekking tot het klantenbeheer kunnen bewaard worden gedurende een periode van 3 jaar te rekenen vanaf de inzameling.

II. BELEID INZAKE COOKIES

Wat is een cookie?
TWININGS & CO S.A.S. gebruikt Cookies: dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden door de Internetsites die u bezoekt, of bepaalde e-mails die u opent en andere vergelijkbare technologieën, zoals Flash Cookies en tags.
Als u surft op de Site, worden cookies opgeslagen op uw computer. Een cookie registreert informatie met betrekking tot de bewegingen van uw computer op onze site (de pagina's die u hebt bezocht, de datum en tijd van het bezoek, enz.) die we kunnen lezen tijdens uw volgende bezoeken. De houdbaarheid van deze tracers op uw computer is beperkt tot dertien maanden na hun eerste afdracht in uw terminal en wordt niet automatisch verlengd bij nieuwe bezoeken. De informatie die via deze tracers wordt verzameld, wordt maximaal vijfentwintig maanden bewaard. Uw keuzes (zowel toestemming als weigering) worden bewaard voor een periode van zes maanden, in overeenstemming met de aanbevelingen van de Cnil van 17 september 2020.
De Site gebruikt cookies om uw navigatie te bevorderen of om statistische informatie op te slaan bijvoorbeeld. Cookies worden beheerd door uw internet browser.

Door de Site te blijven gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van ons cookiebeleid begrijpt. Bij uw eerste bezoek aan onze site wordt u gevraagd om het gebruik van de Google Analytics-cookie te accepteren of te weigeren. Als u niet wilt dat deze cookie op uw eindapparatuur wordt geïnstalleerd of uitgelezen, wordt er een weigeringscookie op uw eindapparatuur geplaatst, zodat Twinings France TWININGS & CO S.A.S. de informatie kan vastleggen dat u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van cookies. Evenzo, wanneer u het gebruik van deze cookie accepteert, wordt er een toestemmingscookie op uw eindapparatuur geïnstalleerd. Rekening houden met uw weigering om een cookie te installeren is gebaseerd op het plaatsen van een cookie. Als u dus alle cookies op uw terminal deactiveert of als u van terminal verandert, weten we niet meer dat u voor deze optie hebt gekozen.

Bovendien, als uw terminal door meerdere personen wordt gebruikt en wanneer dezelfde terminal meerdere navigatiesoftware heeft, kunnen we er niet zeker van zijn dat de dienst die bedoeld is voor uw terminalapparatuur overeenkomt met uw eigen gebruik van deze apparatuur en niet die van een andere gebruiker van deze terminal. Het delen van het gebruik van uw eindapparatuur met anderen en het configureren van uw browserinstellingen met betrekking tot cookies en andere tracers zijn volgens eigen keuze en uw verantwoordelijkheid.
U kunt uw voorkeuren op elk moment wijzigen door naar de rubriek 'Uw voorkeuren inzake cookies beheren' te gaan.

Welke cookies gebruiken wij?
Wij gebruiken twee types van cookies op onze Site:
1. Cookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Site. Deze cookies van Twinings France TWININGS & CO S.A.S. zijn noodzakelijk voor het browsen op de Site. Deze cookies, niet onderworpen aan uw voorafgaande toestemming, hebben betrekking op de volgende functionaliteiten: beheer van de weergave van de informatiebanner; registratie van de opening van het cookiebeleid; opname van het niet tonen van de banner; test om de activering van cookies in de browser te verifiëren.
2. Cookies van derden: dit zijn met name cookies voor statistische analyse die worden gepubliceerd door het bedrijf Google (Google Analytics) en die informatie verzamelen over het navigeren op onze site, waardoor we uw gebruikerservaring kunnen verbeteren en de services kunnen aanpassen aan uw voorkeuren. Deze cookies zijn onderworpen aan uw voorafgaande toestemming en sturen informatie naar Google om zijn diensten te verbeteren. De externe cookie die op onze site wordt geplaatst, is afhankelijk van een externe gegevensbeheerder die, als u zijn cookie accepteert, waarschijnlijk uw persoonlijke gegevens verwerkt. U wordt uitgenodigd om de pagina's te bezoeken die gewijd zijn aan de cookies van Google voor informatie over hoe deze laatste cookies en andere trackers gebruikt: https://policies.google.com/privacy . Als onderdeel van het gebruik van de diensten van Google worden gegevens overgedragen naar de Verenigde Staten, een land dat geen niveau van bescherming heeft dat gelijkwaardig is aan dat in Europa, voor het leveren van de analyseservice en sitebezoeken. De modelcontractbepalingen van de Europese Commissie zijn ondertekend om deze gegevensoverdracht te reguleren en hen een gelijkwaardig beschermingsniveau te bieden.

De knoppen van sociale netwerken zoals Instagram op onze website genereren geen cookies van hun kant, omdat het slechts een link is die de gebruiker naar deze netwerken stuurt wanneer hij op deze knoppen klikt.

Uw voorkeuren inzake cookies beheren
U kunt de cookies gemakkelijk deactiveren en/of wissen op uw computer, tablet of gsm dankzij het parameterbeheer van uw browser. Om de cookies zo te beheren dat ze uw verwachtingen inlossen, verzoeken wij u uw browser te parametriseren, rekening houdend met het doel van de cookies. Met deze cookiebeheermodule kunt u ervoor kiezen om de plaatsing van de Google Analytics-cookie op onze site te accepteren of te weigeren. Hieronder vindt u de instructies met betrekking tot het beheer en de deactivering van de cookies, naargelang van de browsers:

Internet Explorer

 • Klik op de knop Tools en vervolgens op Internetopties.
 • Klik op Vertrouwelijkheid en vervolgens op Geavanceerd.
 • Selecteer in het venster Cookies uw voorkeuren.
Google Chrome
 • Klik op de knop Menu en vervolgens op Parameters.
 • Klik op de link Geavanceerde parameters weergeven.
 • In de rubriek Vertrouwelijkheid klikt u op de knop Inhoudsparameters.
 • Dan selecteert u onder Cookies uw voorkeuren.
Mozilla Firefox
 • Klik op de knop Menu en selecteer Opties / Voorkeuren.
 • Selecteer Privéleven.
 • In de zone Historiek selecteert u voor de optie Bewaarregels de gepersonaliseerde parameters voor de historiek gebruiken.
 • Kruis het vakje Cookies aanvaarden aan of af en selecteer uw voorkeuren.
Safari
 • Klik op het menu Safari en vervolgens op Voorkeuren.
 • Klik op het tabblad Beveiliging.
 • Selecteer in de rubriek Cookies blokkeren uw voorkeuren.

Wij wijzen er evenwel op dat de toegang tot bepaalde diensten en rubrieken van de Site zou kunnen wijzigen en zelfs onmogelijk zou kunnen worden als gevolg van de verwijdering van de cookies. Voor meer informatie over het configureren van uw browsersoftware, nodigen wij u uit om de Cnil-website te bezoeken: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser .

III. ALGEMENE BEPALINGEN – VEILIGHEID – RECHT TOT TOEGANG, WIJZIGING EN SCHRAPPING

Veiligheid
TWININGS & CO S.A.S. heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om de persoonsgebonden gegevens die u verstrekt te beschermen tegen niet-gemachtigde toegang en niet-gemachtigd gebruik. U moet er zich evenwel van bewust zijn dat geen enkele gegevensoverdracht via het Internet 100 % veilig is en dat alle online meegedeelde informatie onderschept kan worden en gebruikt kan worden door andere personen dan de gewenste bestemmeling.
Wijziging en schrapping van en toegang tot uw persoonlijke informatie
In overeenstemming met de wet 'informatique & libertés' van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, hebt u het recht om uw persoonsgegevens te raadplegen, te wijzigen, te laten rechtzetten of te laten schrappen. U kunt aan TWININGS & CO S.A.S. vragen om de persoonsgebonden gegevens die u aan TWININGS & CO S.A.S. verstrekt hebt, te raadplegen, te wijzigen, te updaten of te schrappen. Hiervoor contacteert u TWININGS & CO S.A.S. op het e-mailadres contact@twinings.com of per post op:
Twinings TWININGS & CO S.A.S.
Gaston Crommenlaan 8 - 9050 Gent
België

Desgevallend moet u aan TWININGS & CO S.A.S. de updates of wijzigingen van uw persoonsgegevens meedelen.
Indien u ermee ingestemd hebt om via e-mail commerciële informatie en aanbiedingen te ontvangen, hebt u op elk moment de kans om op deze beslissing terug te komen door een mail met in de onderwerpregel 'uitschrijving' te sturen naar het adres contact@twinings.com.
U kunt zich ook verzetten tegen de verwerking en de mededeling van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met de hiervoor vermelde dienst.
TWININGS & CO S.A.S. behoudt zich evenwel de mogelijkheid voor om aan de Gebruiker te vragen om een fotokopie van een identiteitsbewijs met zijn handtekening erop te bezorgen, om zijn identiteit te bewijzen.

Contact
Aarzel niet om in geval van vragen over het Vertrouwelijkheidsbeleid en/of klachten met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens contact op te nemen via e-mail op het adres contact@twinings.com.

FR | NL